Transfer Technologii

Witamy w Dziale Centrum Transferu Technologii.

Nasz Zespół zajmuje się m.in.

  • poszukiwaniem krajowych i zagranicznych partnerów biznesowych, pośredniczeniem w transakcjach sprzedaży i zakupu technologii, pomaganiem podczas zagranicznych negocjacji wymian handlowych, animowaniem działań regionalnych inicjatyw klastrowych, określaniem potencjału innowacyjnego w firmach, a także prowadzeniem szeroko rozumianego doradztwa dla przedsiębiorstw. Pełną ofertę naszych usług biznesowych można znaleźć tutaj.
  • Logo_EENpozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy z Programów Ramowych Unii Europejskiej, informowaniu w zakresie stypendiów, staży, wakatów naukowo-badawczych oraz prawnych, administracyjnych i formalnych aspektów mobilności naukowców.

Nasze działania kierujemy do przedsiębiorstw, naukowców oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą.

Oferujemy również usługi projektu Enterprise Europe Network - największej na świecie bazy kontaktów handlowych oraz technologicznych.

Zapraszamy do kontaktu!

 TT

  RPK_zespol_nowy 

 Zamów
audyt technologiczny

ico_09

więcej ..


 Uzyskaj opinie
o innowacyjności

ico_08

więcej ..

 Przejrzyj
bazy technologii

ico_06

więcej ..transfer technologii

wspieranie transferu technologii, pomoc firmom i organizacjom w wymianie technologicznej z zagranicznymi partnerami, animacja działania regionalnych inicjatyw klastrowych

O nas

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • Rozwojem firmy
  • Nowymi technologiami
  • Dofinansowaniem UE
  • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się