Programy badawcze

Witamy w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Ramowych UE - Horyzont 2020

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE - Horyzont 2020 (RPK) to jednostka funkcjonująca w strukturach Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, działająca od 1999 roku na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej głównym zadaniem jest wspieranie podmiotów fizycznych i prawnych z województwa zachodniopomorskiego w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy z Programów Ramowych Unii Europejskiej. Komplementarnie do działalności RPK funkcjonuje Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (Centrum Euraxess), jako punkt doradczo-informacyjny w zakresie stypendiów, staży, wakatów naukowo-badawczych oraz prawnych, administracyjnych i formalnych aspektów mobilności naukowców. Pełną ofertę naszych usług można znaleźć tutaj.

Nasi klienci to: przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, instytucje publiczne, organy samorządowe oraz absolwenci i indywidualni naukowcy na wszystkich etapach rozwoju swej kariery zawodowej. 

Nasza działalność finansowana jest przez MNiSW ze środków na realizację działań wspomagających uczestnictwo w Programach Ramowych UE, oraz z funduszy uczelni macierzystej - Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


Główne usługi

 Pozyskaj
fundusze na badania

Identyfikacja odpowiedniego programu

więcej ...

 Sprawdź swój
potencjał badawczy

audyt potenciału uczestnictwa w projektach i komercjalizacji

więcej ...

 Wyjedź
na stypendium

ico_03

więcej ...

Zapraszamy do kontaktu!

zespol_RPK 


programy badawcze

Pomoc w pozyskaniu środków na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, wsparcie w budowaniu kariery naukowej poprzez stypendia i staże badawcze, konsultacje, szkolenia i doradztwo

O nas

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • Rozwojem firmy
  • Nowymi technologiami
  • Dofinansowaniem UE
  • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się