Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzenia REACH i CLP w świetle zmian w 2018 roku - zapraszamy na szkolenie!

data publikacji: 2016-08-29

Ośrodek Enterprise Europe Network zlokalizowany przy Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn: 

Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzenia REACH i CLP w świetle zmian w 2018 roku

które odbędzie się już 19 września 2016 r.  w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21.

Szkolenie poprowadzi dr Monika Wasiak-Gromek, absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.  Obecnie pełni funkcję naczelnika Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach . Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów rozporządzenia REACH i CLP oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką.

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące tematy:

  • Rozporządzenie REACH i rejestracja substancji w 2018 r.
  • Obowiązki dalszych użytkowników
  • Karta charakterystyki
  • Rozporządzenie CLP

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ

Rejestracja na szkolenieTUTAJ 

Serdecznie zapraszamy, liczba miejsc ograniczona! 

W razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem - Paweł Żebrowski, pzebrowski@zut.edu.pl, tel. 91 449 4364 

Logo_NET_PL 


transfer technologii

wspieranie transferu technologii, pomoc firmom i organizacjom w wymianie technologicznej z zagranicznymi partnerami, animacja działania regionalnych inicjatyw klastrowych

O nas

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • Rozwojem firmy
  • Nowymi technologiami
  • Dofinansowaniem UE
  • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się