Zapraszamy do składania ofert na komercjalizację technologii pt. „Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego”

data publikacji: 2016-07-04

probiokoapZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do zgłaszania ofert na komercjalizację technologii pt. 

„Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego”

powstałej w wyniku realizacji projektu PO IG 2007-2013 Priorytet 1 „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii” Poddziałanie 1.3.1. „Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego”

Przedmiotem jest technologia wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego, chroniona zgłoszeniem patentowym krajowym: P.405572

Wg zgłoszenia patentowego nr P.405572, sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego w postaci immobilizatu polega na wytworzeniu emulsji, jej homogenizacji i następnie suszeniu. Sposób charakteryzuje się tym, że do wody dodaje się naturalne polimery lub modyfikowane naturalne polimery, maltodekstrynę lub mieszaninę maltodekstryn o różnych równoważnikach glukozowych i/lub syrop glukozowy w łącznej ilości 10,6-30% masowych, wytwarzając podczas burzliwego mieszania fazę ciągłą. Do fazy ciągłej powoli dodaje się intensywnie mieszając fazę rozproszoną. Fazę rozproszoną otrzymuje się podczas krótkiego mieszania źródła niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych z emulgatorem o wysokim HLB na bazie oksyetylenowanych estrów kwasów tłuszczowych i sorbitolu i/lub z emulgatorem o niskim HLB na bazie estrów kwasów tłuszczowych i sorbitolu. Udział emulgatora o wysokim HLB wynosi od 0 do 1, a łączne stężenie emulgatorów w fazie rozproszonej jest nie większe niż 17,6% masowych. Połączenie fazy ciągłej i fazy rozproszonej stanowi preemulsję, w której udział objętościowy fazy rozproszonej wynosi 0,1-0,3. Następnie preemulsję poddaje się homogenizacji uzyskując emulsję pierwotną. Do niej dodaje się ożywioną biomasę mikroorganizmów probiotycznych i łagodnie miesza uzyskując emulsję, którą poddaje się suszeniu rozpyłowemu o temperaturze powietrza suszącego 140-180°C i temperaturze u wlotu do cyklonu 50-85°C otrzymując proszek w postaci mikrokapsuł z immobilizowanymi nienasyconymi kwasami tłuszczowymi i mikroorganizmami probiotycznymi.

Preferowana forma komercjalizacji - licencja wyłączna na technologię, na okres 5 lat. 

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2016 r., godzina 12:00

Szczegółowe warunki, dodatkowe informacje oraz sposób złożenia ofert dostępne są w ogłoszeniu poniżej

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  Paweł Żebrowski, pzebrowski@zut.edu.pl   


Pliki do pobrania:

ogloszenie.pdf 442kB
zalacznik1.doc 794kB

transfer technologii

wspieranie transferu technologii, pomoc firmom i organizacjom w wymianie technologicznej z zagranicznymi partnerami, animacja działania regionalnych inicjatyw klastrowych

O nas

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • Rozwojem firmy
  • Nowymi technologiami
  • Dofinansowaniem UE
  • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się