Polityka Prywatności

Polityka Prywatności RCIiTT

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT).

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
Przechowywanie i ochrona informacji
 1. Dane osobowe naszych użytkowników przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)
 2. Dane osobowe przekazane RCIiTT będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu: realizacji umówionych działań oraz w celach marketingowych, poprzez przesyłanie Klientowi informacji o działalności RCIiTT i/lub jego partnerów.
 3. Pracownicy RCIiTT zachowają poufność wszystkich informacji odnoszących się do działalności Klienta i nie wolno im ujawniać żadnych informacji stronom trzecim, z wyjątkiem tych danych, które są powszechnie dostępne lub obowiązek ich ujawniania wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 4. RCIiTT oświadcza, że pracownicy RCIiTT podpisali indywidualne zobowiązania dotyczące poufności.
 5. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz zgłoszeniowy (na wydarzenie lub do bazy subskrybentów) na stronie www.innowacje.zut.edu.pl zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów rekrutacji na wydarzenie nie będą udostępnianie osobom trzecim. Ogólne warunki rekrutacji uczestników wydarzeń organizowanych przez RCIiTT zawiera regulamin umieszczony na stronie www.innowacje.zut.edu.pl


Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

 • Rozwojem firmy
 • Nowymi technologiami
 • Dofinansowaniem UE
 • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się