Nasze projekty

 

logo_rpk4 Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansujący RPK

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (RPK) przy RCIiTT jest ogniwem pośredniczącym pomiędzy Komisją Europejską, przyznającą fundusze na dofinansowanie badań i innowacji, a odbiorcami wsparcia – przede wszystkim zachodniopomorskimi jednostkami badawczymi i przemysłem, reprezentowanym w znacznej mierze przez sektor MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Głównym zadaniem RPK jest promocja największego europejskiego programu finansującego badania i innowacje – Horyzont 2020 oraz wsparcie udziału podmiotów naszego regionu w projektach finansowanych z tego programu. W obszarze zadań RPK leży również pomoc zachodniopomorskim zespołom badawczym w aplikowaniu do innych międzynarodowych mechanizmów finansujących badania. W ramach Punktu funkcjonuje również konsultant ds. wsparcia mobilności naukowców, pomagający badaczom w poszukiwaniu możliwości rozwoju kariery poprzez zagraniczne staże i stypendia.

Okres realizacji: 01.01.2014 r. 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 3 560 650 PLN logo_een

Projekt pn. "Enterprise Europe Network" jest realizowany w latach 2008-2020 na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, który jest częścią konsorcjum EEN West Poland, w skład którego wchodzi 9 partnerów ze Szczecina, Poznania, Wrocławia (Koordynator) Zielonej Góry, Opola, Konina i Wałbrzycha. Celem działaności projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstw, tj. wsparcie w zakresie zdobywania nowych rynków zbytu i partnerów biznesowych w ponad 45 krajach świata oraz dostarczanie odpowiedzi na pytania związane z systemem prawnym oraz handlowych Unii Europejskiej. Ponadto projekt ma na celu m.in. wsparcie międzynarodowego transferu technologii przez przeprowadzania audytów technologicznych mających na celu wykazać możliwości technologiczne przedsiębiorstw, naukowców oraz organizacji B+R jak również zachęcać przedsiębiorców do udziału w badaniach w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej, który jest największym narzędziem finansującym badania w Unii.
Grupą docelową są przede wszystkim przedsiębiorstwa (z naciskiem na sektor MSP) jak również naukowcy i instytucje badawczo-rozwojowe.

Więcej o projekcie na stronie: http://www.westpoland.pl 

Okres realizacji: 1.01.2008 r.
31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 5.542.521 EUR 


Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • Rozwojem firmy
  • Nowymi technologiami
  • Dofinansowaniem UE
  • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się