O RCIiTT

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT)- jako jednostka ogólnouczelniana przekształcona została z Biura Programów Międzynarodowych- funkcjonuje od 1999r.

Głównymi celami RCIiTT są :

  1. tworzenie kultury innowacji i przedsiębiorczości,

  2. inicjowanie i wspieranie współpracy miedzy środowiskiem akademickim a biznesowym,

  3. zwiększenie skuteczności procesu udostępniania i wdrażania do gospodarki innowacyjnych technologii,

  4. inicjowanie i usprawnianie transferu technologii z sektora badawczo-rozwojowego do gospodarki.


Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • Rozwojem firmy
  • Nowymi technologiami
  • Dofinansowaniem UE
  • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się