Poznajmy się

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii działa w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie utworzonego 1 stycznia 2009 r. z połączenia Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej.

RCIiTT prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla firm, naukowców i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, finansowania badań i rozwoju oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Ponadto kontaktuje i koordynuje współpracę pomiędzy sferą biznesu a nauką oraz animuje rozwój klastrów przemysłowych.

Szereg naszych usług jest bezpłatnych, dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najwyższa jakość naszych usług została potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001:2008.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99 Rektora  ZUT z dnia 27 listopada 2012 r. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości został włączony do struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Od 1 stycznia 2013r. jesteśmy jedną jednostką.

 Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • Rozwojem firmy
  • Nowymi technologiami
  • Dofinansowaniem UE
  • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się