Partnerzy

Co dwie głowy, to nie jedna - mówi stare przysłowie. Aby zapewnić w pełni kompleksowe usługi, współpracujemy z grupą podmiotów gospodarczych, które są nam bliskie pod względem podejścia biznesowego, wyznawanych zasad i wartości.

Jako RCIiTT współpracujemy z akademickimi instytucjami i najprężniej rozwijającymi się przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi. Partnerzy Centrum to przede wszystkim firmy z regionu Pomorza Zachodniego. Zależność ta wynika z chęci promowania lokalnych przedsiębiorców oraz wspierania rozwoju gospodarczego woj. zachodniopomorskiego. Oto niektóre firmy i organizacje, które cenimy najbardziej:


CIAM_logo Centrum Innowacji Akademii Morskiej sp. z o.o. jest niezależną spółką, której jedynym udziałowcem jest Akademia Morska w Szczecinie. Głównym celem działalności firmy jest zbudowanie pomostu pomiędzy światem nauki i biznesu. Swoją ofertę kieruje zarówno do biznesu jak i naukowców.

Rynek Drzewny logo_1Kwartalnik Rynek Drzewny jest  magazynem dla wszystkich zainteresowanych wydarzeniami i sytuacją w branży tartacznej i jej otoczeniu. Jest on wydawany przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego i umożliwia dostęp do unikalnego pakietu informacji. Pismo powstało z myślą o firmach i instytucjach w sposób poważny związanych z przemysłem drzewnym.


handel_drewnemPortal "Handel drewnem" został utworzony przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego i daje możliwość sprzedaży lub kupna drewna, wszelkich produktów drewnianych, maszyn oraz akcesoriów związanych z branżą drzewno-meblarską.


logo BM.pl zielone_1Miesięcznik „BIZNES meble.pl” to wspólna inicjatywa grupy meble.pl oraz zespołu ludzi od wielu lat blisko związanych z branżą meblarską. Łącząc swoje doświadczenia utworzyli oni opiniotwórcze, a zarazem celnie trafiające w oczekiwania polskiego przemysłu meblarskiego czasopismo branżowe.


restart_logo Celem projektu „Re:start” było zwiększenie skuteczności działań na rzecz utrzymania restarterów na rynku pracy w okresie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie oraz wzrost liczby nowych zakładanych przez nich firm. Projekt realizowany był przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w partnerstwie z Oxford Innovation Ltd. (OxIn) z Wielkiej Brytanii w ramach PO KL, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Collegium Balticum_1


Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
to uczelnia z ponad 10-letnią tradycją, która kształci na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, a także podyplomowych. Collegium Balticum, jako jedyna uczelnia na terenie Polski północno-zachodniej, jest laureatem godła JAKOŚĆ ROKU 2010. Ponadto potwierdzeniem jakości systemu nauczania Uczelni jest nominacja do nagrody Teraz Polska oraz  1 miejsce w regionie wg rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw.IWPInstytut Wzornictwa Przemysłowego jest strategicznym doradcą w obszarze wzornictwa z 60-letnim doświadczeniem.  Jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo - Rozwojowego, zajmującą się wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie strategii i zarządzania wzornictwem, przygotowania i wdrożenia nowych produktów. Instytut również  przygotowuje i realizuje konkursy na wyłonienie dostawców usług projektowych. 


chemia_budowlana

Chemiabudowlana.info to portal branży chemii budowlanej skierowany przede wszystkim do fachowców i wykonawców, jak również osób prywatnych, które w mniejszym lub większym stopniu zmagają się z budową lub remontem własnego mieszkania czy domu. Portal jest pomocą każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy w temacie budownictwa i wykończenia wnętrz.


pomeranus_seed_1Fundusz Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED działający w strukturach Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP), daje możliwość pozyskania wsparcia doradczego oraz kapitałowego dla innowacyjnych pomysłów, będących na początkowym etapie rozwoju. O wsparcie finansowe do wysokości 200 tys. euro mogą ubiegać się projektodawcy posiadający innowacyjny pomysł z obszaru technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), biotechnologii lub nanotechnologii.


portal_spozywczy Serwis www.portalspozywczy.pl jest dedykowany branży żywnościowej, a w szczególności kadrze zarządzającej firm działających w następujących sektorach: mleczarskim, mięsnym, zbożowym, owocowym i warzywnym. Serwis wzbogacono o informacje i porady związane z handlem, nowymi technologiami, logistyką, finansami, prawem i rynkiem pracy. Publikując branżowe newsy, analizy, raporty, rankingi oraz komentarze czołowych specjalistów, portal stanowi swoisty "dziennik" dla uczestników rynku spożywczego.


europrojektyEuroprojekty Consulting Ltd. jest niezależną firmą doradczo-konsultingową, której głównym zadaniem jest specjalistyczna obsługa przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych, przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych o dotacje unijne, w Norweskim Mechanizmie Finansowym, a także o środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzenie kompleksowej obsługi proceduralnej i finansowej kontraktów Komisji Europejskiej i dostarczanie pomocy ekspertów do projektów finansowanych z funduszy UE.


logo_infoludek Infoludek.pl jest portalem internetowym dla mieszkańców Szczecina i Regionu Szczecińskiego szczególnie uwzględniającym potrzeby informacyjne ludzi młodych. Portal wystartował w 1998r. i jest najstarszym i największym portalem informacyjnym w Szczecinie. Liczba odwiedzin portalu przekracza 1 milion miesięcznie.Північний Pегіональний
Центр Iнноваційного Pозвитку - Narodowa Agencja Ukrainy Inwestycji i Innowacji w Kijowie - to instytucja rządowa Ukrainy zajmująca się działaniami w zakresie promowania i upowszechniania transferu wiedzy, wspierania przedsiębiorstw realizujących innowacyjne cele, wymianą wiedzy w sferze B+R oraz popularyzacją tworzenia klastrów i powiązań kooperacyjnych, jak też wzajemnym wsparciem.


technopark_logo
Technopark Pomerania to kluczowa dla Szczecina i regionu, otwarta organizacja, wspierająca rozwój innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki nowoczesnej i rozbudowywanej infrastrukturze oraz kompleksowym programom wsparcia w Technoparku Pomerania tworzone są najlepsze warunki dla dynamicznego rozwoju firm z branży ICT – od inkubacji dla początkujących tzw. start-upów do wzmacniania funkcjonujących już na rynku przedsiębiorstw, zrzeszonych również pod skrzydłami Klastra ICT Pomorze Zachodnie. Zarządzająca Technoparkiem spółka Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny jest doświadczoną instytucją otoczenia biznesu, działającą aktywnie od wielu lat na rzecz podnoszenia innowacyjności firm i regionu.

logo_szczecinbiznes.pl

Szczecinbiznes.pl to zachodniopomorski portal gospodarczy, który jest źródłem informacji na temat biznesu, polityki, nauki i stylu życia na Pomorzu Zachodnim i w regionach sąsiadujących.


klaster_logoKlaster ICT Pomorze Zachodnie proponuje klientom wysoce wyspecjalizowane usługi i technologie z obszaru informatyki i elektroniki. Obecnie, wokół Klastra skupionych jest 98 firm z regionu województwa zachodniopomorskiego. Inicjatywa ma na celu integrację środowiska przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych oraz władz samorządowych.


salomon___logo SALOMON Centrum szkoleniowo - doradcze jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, świadczącą kompleksowe usługi w zakresie bhp i ppoż oraz organizującą specjalistyczne szkolenia, kursy i seminaria tematyczne.  Oferuje bogaty zakres usług dla szerokiego grona odbiorców: firm, urzędów, a także osób chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz zdobyć nowe umiejętności zawodowe.

pfp_logo2Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w ramach której proponuje wsparcie finansowe oraz usługi szkoleniowo-doradcze. Jest pierwszym w województwie zachodniopomorskim ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji (KSI), świadczącym usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym. Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe prowadzone przez Fundację oferują pożyczki na finansowanie działalności inwestycyjnej i obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru Polski Zachodniej.


logo04 INCERT świadczy usługi szkoleniowe i konsultingowe w zakresie opracowania, wdrażania i przygotowania do certyfikacji nowoczesnych systemów zarządzania. Poprzez swoje usługi doradcze Incert kompleksowo przygotowuje organizacje do certyfikacji. Systemy Zarządzania wdrażane przez konsultantów INCERT w organizacjach o różnych profilach działalności (produkcja przemysłowa, usługi, handel, jednostki administracyjne) certyfikowane zostały przez cieszące się wysoką renomą jednostki certyfikujące (np. BSI)
mtsMiędzynarodowe Targi Szczecińskie to największy obiekt wystawienniczy w regionie zachodniopomorskim. Powstał w 1994r. i obejmuje swoją powierzchnią 60 000 m kw, w tym zewnętrzny teren wystawienniczy - 10 000 m kw. Na terenie targów odbywają się imprezy znane w całej Polsce, takie jak np. Bud-Gryf, CHEMIKA czy PROBIZNES.
zielona_chemia


Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia"
to pierwszy w Polsce sformalizowany klaster chemiczny, skupiający 21 firm z branży z województwa zachodniopomorskiego. Firmy skupione w klastrze m.in. współpracują z naukowcami ze sfery B+R i instytucjami otoczenia biznesu oraz wspólnie aplikują o fundusze na rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych produktów w swoich firmach.


zsrg_logo Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości jest instytucją promującą i wspierającą małą i średnią przedsiębiorczość. Stowarzyszenie udziela pomocy organizacyjno-prawnej firmom już istniejącym, wspiera powstawanie nowych (m.in. przez działający w Stowarzyszeniu Inkubator), organizuje i prowadzi szkolenia, kursy, sympozja i konferencje.


drewno_i_meble_logo

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Drewno i Meble
to klaster firm drzewno-meblarskich, powstały z inicjatywy Politechniki Koszalińskiej. Zrzesza on regionalne firmy z branży drzewnej, aby mogły one w pełni konkurować z podmiotami zagranicznymi.atfin_logo Celem działalności firmy ATFIN jest wspieranie przedsiębiorstw, jak i jednostek samorządu terytorialnego, w realizacji projektów inwestycyjnych. Firma pomaga w zdobywaniu finansowania zewnętrznego oferując usługi doradcze oraz szkoleniowe, jak również zarządzanie projektami, przygotowywanie biznes planów / studium wykonalności oraz wniosków o finansowanie.

logo_FIRE Fundacja Centrum Innowacyjnosci FIRE jest ekspertem w zakresie łączenia osiągnięć nauki z praktyką gospodarczą poprzez wspomaganie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Ze względu na bliskie kontakty z polskim środowiskiem naukowym, Fundacja posiada bardzo dobry przegląd potencjału instytutów badawczych, uczelni wyższych i zatrudnionych w nich pracowników naukowych.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, pierwsza prywatna Szkoła wyższa na Pomorzu Zachodnim i jedna z pierwszych w Polsce powstała w marcu 1993 roku. Wcześniej, w 1991 roku, utworzono Business College, który pozwolił na przygotowanie bazy dydaktycznej i materialnej pod nową uczelnię.
Obecnie realizuje projekt "Szkolenie dla szybkow rozwijających się przedsiębiorców (Traning for Fast - Growing Entrepreneurs FASTER), którego celem jest stworzenie czterech innowacyjnych i kompleksowych programów szkoleniowych dla ambitnych przedsiębiorców.
images_3_Środkowopomorska Rada NOT działa od ponad 50 lat. Lata doświadczeń sprawiły, że na rynku są uznaną i cenioną placówką, prowadzącą działalność doradczą, konsultingową i szkoleniową. Świadczą usługi m.in. w zakresie opracowywania dokumentacji technicznych z dziedziny budownictwa i ochrony środowiska, wyceny nieruchomości i maszyn, sporządzania dokumentacji aplikacyjnych niezbędnych przy ubieganiu się o dotacje unijne wraz z wystawianiem opinii o innowacyjności. Ponadto prowadzą szkolenia BHP, elektroenergetyczne do 1 kV, pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
resized_130x114_logo_PIG

Północna Izba Gospodarcza
jest największą reprezentacją samorządu gospodarczego Pomorza Zachodniego i największą izbą gospodarczą w Polsce. Powstała pod koniec 1997 roku, a od 1998 roku Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Po jedenastu latach działalności zrzesza już prawie 1300 firm i przedsiębiorstw z Polski i Niemiec.czas_na_start"Czas na start" to forum dyskusyjne w którym można znaleźć informacje dotyczące założeń i prowadzenia własnej firmy, biznesplanu, wakatów w instytucji badawczych, bezpłatnych imprezach związanych z przedsiębiorczością, jak również  wymienić się doświadczeniem z innymi użytkownikami z zakresu przedsiębiorczości.


Netcamp to cykliczne spotkania branży internetowej na temat nowych technologii, internetu, open source, web 2.0, e-biznesu, nowych mediów oraz marketingu internetowego. Celem jest dyskusja na interesujące tematy i dzielenie się wiedzą. Spotkania oferują możliwość prezentacji ciekawych projektów, zwłaszcza startupów, oraz poznania nad czym pracują polskie firmy internetowe. Jest to idealna okazja do integracji lokalnej branży internetowej oraz networkingu w miłej atmosferze.

Logo_2Telewizja Niezależna ANB. Multimedialna-Interaktywna telewizja w Szczecinie. Łączy w sobie wszystkie funkcje telewizji tradycyjnej oraz zupełnie nowatorski wymiar multimedialny prezentowany poprzez internet. Transmituje programy na żywo, w tym na zamówienie klienta. Oferuje szeroką gamę usług, płatnych oraz darmowych.


abk_zut

Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pomaga studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy. Wśród gamy usług jest m.in. prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych, zapoznanie z technikami poszukiwania pracy, standardami rekrutacji oraz powiadamianie o możliwościach podnoszenia i poszerzania kwalifikacji zawodowych. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie.


Kopia_ABK_USAkademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi działalność skierowaną do studentów i absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego m.in. z zakresu przygotowania do aktywnego i skutecznego wejścia na rynek pracy po zakończeniu studiów, a także nawet już w trakcie ich trwania.

________________________________________________________________________________________
fakturownia_ikona

Radgost Sp. z o.o. jest firmą tworzącą rozwiązania ułatwiające pracę przedsiębiorcom, które następnie  udostępnia online. Tworzone są proste i użyteczne aplikacje usprawniające pracę firm., m.in. pakiet aplikacji Firmlet (w skład którego wchodzi również fakturownia.pl), które mają za zadanie ułatwić pracę małym i średnim przedsiębiorstwom. Fakturownia to oprogramowanie upraszczające proces wystawiania faktur, a także wszelkiego rodzaju dokumentów księgowych oraz przejrzyście raportujące stan finansowy firmy.
Informacje

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • Rozwojem firmy
  • Nowymi technologiami
  • Dofinansowaniem UE
  • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się