Wszystkie usługi

Oferujemy Państwu następujące usługi:

 • Audyt potencjału uczestnictwa w projektach i komercjalizacji – dowiesz się, w jakich krajowych i międzynarodowych programach może wziąć udział Twoja jednostka, które z obszarów badań podejmowanych przez Twój zespół badawczy są najbardziej kluczowe w kontekście potencjalnej komercjalizacji wiedzy i transferu technologii z uczelni wyższych do biznesu. Więcej…
 • Identyfikacja odpowiedniego programu badawczego – dowiesz się, który z krajowych i międzynarodowych mechanizmów badawczo-rozwojowych pozwoli sfinansować Twój pomysł na projekt. Więcej…
 • Identyfikacja odpowiedniego programu stypendialnego uzyskasz wiedzę o aktualnie otwartych programach stypendialnych finansowanych z różnych źródeł, umożliwiających realizację własnego projektu badawczego w wybranym przez Ciebie ośrodku. Więcej… 
 • Identyfikacja odpowiedniego konkursu w Horyzoncie 2020 – dowiesz się, który z konkursów H2020 pozwoli sfinansować proponowany przez Ciebie pomysł na projekt. Więcej…
 • Poszukiwanie partnerów – uzyskasz wsparcie i dowiesz się, gdzie i jak znaleźć odpowiedniego partnera do wspólnych działań badawczo-rozwojowych oraz jak wypromować siebie w środowisku naukowym. Więcej…
 • Konsultacje wniosku – uzyskasz informację, jak krok po kroku napisać konkurencyjny wniosek projektowy, gdzie sięgnąć po dokumentację oraz w jaki sposób złożyć aplikacje. Więcej…
 • Doradztwo w realizacji i rozliczaniu projektów 7.PR i Horyzontu 2020 – pozyskasz wiedzę na temat technicznych, administracyjnych i praktycznych aspektów negocjacji, realizacji i rozliczania projektów. Więcej…
 • Obsługa administracyjna projektu – uzyskasz profesjonalną pomoc na etapie realizacji projektu. Więcej…
 • Wyszukiwanie krótkich wyjazdów do jednostek badawczych – uzyskasz informacje o możliwościach wyjazdów na staże, krótkie stypendia (do 3 miesięcy), kursy językowe, jak również do najbardziej renomowanych laboratoriów w Europie. Więcej…
 • Wyszukiwanie wakatów naukowo-badawczych – uzyskasz informację o aktualnie otwartych naborach na staż, stypendium czy konkretne stanowisko pracy, prowadzonych w różnych jednostkach, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Więcej…
 • Pomoc w sprawach formalnych i administracyjnych związanych z wyjazdem naukowymuzyskasz wsparcie związane z praktycznymi aspektami wyjazdu: wizą, pozwoleniem na pracę, zakwaterowaniem, ubezpieczeniem społecznym i opieką medyczną, a także kursami językowymi czy szkołą dla dzieci. Więcej…
 • Szkolenia – pozyskasz wiedzę na temat aktualnych możliwości finansowania badań i rozwoju oraz współpracy badawczej pomiędzy światem nauki a gospodarką, jak również międzynarodowej i międzysektorowej mobilności akademickiej. Więcej…
 • Newsletter otrzymasz najświeższe informacje o nowych technologiach, prowadzonych badaniach i możliwościach ich finansowana. Więcej... Więcej informacji:
Regionalny Punkt Kontaktowy
tel. (91) 449 47 23
   
rtd@zut.edu.pl