Oferta Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE - Horyzont 2020

Bezpłatne usługi RPK w zakresie Programów Ramowych, dofinansowane ze strony MNiSW:

  • Identyfikacja odpowiedniego konkursu w programie Horyzont 2020 – dowiesz się, który z konkursów Horyzontu 2020 pozwoli sfinansować proponowany przez Ciebie pomysł na projekt. Więcej…
  • Poszukiwanie partnerów – uzyskasz wsparcie i dowiesz się, gdzie i jak znaleźć odpowiedniego partnera do wspólnych działań badawczo-rozwojowych oraz jak wypromować siebie w środowisku naukowym. Więcej…
  • Konsultacje wniosku – uzyskasz informację, jak krok po kroku napisać konkurencyjny wniosek projektowy, gdzie sięgnąć po dokumentację oraz w jaki sposób złożyć aplikację. Więcej…
  • Doradztwo w realizacji i rozliczaniu projektów 7.PR i Horyzontu 2020 – pozyskasz wiedzę na temat technicznych, administracyjnych i praktycznych aspektów negocjacji, realizacji i rozliczania projektów. Więcej…
  • Szkolenia – pozyskasz wiedzę na temat aktualnych możliwości finansowania badań i rozwoju oraz współpracy badawczej pomiędzy światem nauki a gospodarką. Więcej… 
  • Newsletter otrzymasz najświeższe informacje o nowych technologiach, prowadzonych badaniach i możliwościach ich finansowana. Więcej...


Obsada:

Ewa Witoń-Morgiewicz, p.o. Kierownika RPK
Koordynator Zachodniopomorskiej Sieci Punktów Kontaktowych
Horyzont 2020; doradztwo w realizacji i zarządzaniu projektami
; inne źródła finansowania b+r; poszukiwanie partnerów 
ewiton@zut.edu.pl
, tel. (91) 449 47 23

Angelika Łysiak, Specjalista ds. Programów Badawczych UE
Horyzont 2020; aspekty finansowe, doradztwo w realizacji i zarządzaniu projektami
alysiak@zut.edu.pl
, tel. (91) 449 49 44


Edyta Pazura
, Konsultant ds. Programów Badawczych UE
Horyzont 2020; inne programy badawcze; mobilność naukowców - programy stypendialne; ERC i
 Research Infrastructures; poszukiwanie partnerów
epazura@zut.edu.pl, tel. (91) 449 41 53

Katarzyna Bartkowiak, Specjalista ds. Programów Badawczych UE
Horyzont 2020; SME instrument; inne programy badawcze
kbartkowka@zut.edu.pl, tel. (91) 449 43 91 

Agata Szmergalska, Konsultant ds. Programów Badawczych UE
Agata.Szmergalska@zut.edu.pl, tel. (91) 449 49 44