Pisanie biznesplanu

Przed założeniem działalności gospodarczej wręcz obowiązkiem jest posiadanie własnego biznesplanu. Jest on przewodnikiem w funkcjonowaniu naszej firmy na najbliższe 2-5 lat. W miarę jak rozwija się nasza firma, może on być zmieniany i modyfikowany. Biznesplan jest potrzebny nie tylko dla naszych własnych celów. Jest on również konieczny w momencie, gdy chcemy ubiegać się o kredyt, czy też dofinansowanie ze środków unijnych. Nie ma ścisłych reguł, co do tego, jak obszerny powinien być biznesplan. W przypadku małych działalności gospodarczych i prostych usług wystarczy czasami 10 stron. W przypadku dużych i skomplikowanych przedsięwzięć może liczyć nawet 20-50. Prawidłowy biznesplan powinien zawierać ściśle określone elementy, takie jak streszczenie, charakterystykę przedsiębiorstwa, plan marketingowy czy analizę wrażliwości.

Zachęcamy naszych Klientów do skorzystania z porad w zakresie pisania własnego biznesplanu.

Nasza pomoc opiera się na:

  • udostępnieniu przykładowych biznesplanów,
  • wsparciu merytorycznym,
  • konsultacji biznesplanu,
  • cennych wskazówkach i ewentualnych korektach


Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • Rozwojem firmy
  • Nowymi technologiami
  • Dofinansowaniem UE
  • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się