Identyfikacja odpowiedniego programu badawczego

Identyfikacja_odpowiedniego_programu
Jednostki naukowe, które chcą prowadzić badania naukowe na wysokim poziomie coraz częściej muszą szukać finansowania swych prac badawczych nie w dotacji statutowej, a w różnego rodzaju programach krajowych i unijnych (np. Programach Ramowych) lub w sektorze prywatnym. Podobnie w przypadku przedsiębiorstw realizacja prac badawczo-rozwojowych niejednokrotnie wiąże się z potrzebą pozyskania zewnętrznych funduszy.


Zapraszamy indywidualnych naukowców, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z usługi dotyczącej identyfikacji odpowiedniego programu pozwalającego na dofinansowanie projektów b+r.

Charakter wsparcia:

  • omówienie tematyki i zakresu projektu z zainteresowanym podmiotem;
  • przedstawienie aktualnie dostępnych źródeł umożliwiających dofinansowanie proponowanego pomysłu;
  • wybór najbardziej odpowiedniego mechanizmu wraz z określeniem ogólnych zasad uczestnictwa i wymogów formalnych.

Usługa na rzecz podmiotów z województwa zachodniopomorskiego świadczona jest bezpłatnie.

W celu zapoznania się z krajowymi i międzynarodowymi mechanizmami finansowania badań zapraszamy do zapoznania się z nową internetową publikacją Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii pt. "Przewodnik po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe".

W publikacji znajdziecie Państwo opis, cele, wielkości dofinansowania i grupy docelowe ponad 25 programów wspierających naukę oraz naukę i biznes, m.in. CORNET, COST, Go Global Poland, Patent Plus czy Projekty Celowe NOT.

Proszę kliknąć w okładkę, aby pobrać przewodnik.


20130412_okladka_2booklet Przewodnik_MNiSW_box


Więcej informacji:
 

Ewa Witoń-Morgiewicz

tel. (91) 449 47 23

ewiton@zut.edu.pl