Doradztwo

Doradztwo to usługa świadczona przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT i przynosząca naszym klientom wiele korzyści. Szerokie spektrum świadczonego doradztwa pozwala zasięgnąć informacji praktycznie w każdym aspekcie przedsiębiorczości, transferu wiedzy, technologii oraz wdrażania innowacji.

Korzystając z doradztwa dowiemy się jak założyć firmę, jak pozyskać fundusze na prowadzenie i rozwój firmy, co zrobić, aby opatentować wynalazek, jak pozyskać klienta, czy też jak poradzić sobie z konkurencją. To tylko nieliczne tematy, którymi zajmuje się RCIiTT. W każdym temacie specjalizuje się określony doradca.

Poniżej znajdują się nazwiska doradców wraz z godzinami przyjęć, kiedy doradcy na miejscu, w siedzibie RCIiTT, udzielają regularnych porad. Doradztwo, co do zasady, udzielane jest nieodpłatnie.

Dodatkowo pracownicy RCIiTT z chęcią umówią się z Państwem na indywidualne spotkanie, poza godzinami dyżuru.

 

L.p. Temat doradztwa Nazwisko doradcy Terminy przyjęć Pokój Kontakt
1. 
ISO 9001:2008 - wdrażanie systemu zarządzania jakością, aktualizacja, weryfikacja, przygotowanie do auditów

Magdalena Ostrowska Środa, godz. 10:00 - 13:00 103 tel. 91 449 43 54, mostrowska@zut.edu.pl

2.


Procedury urzędowe i formalności podczas zakładania firmy, formy opodatkowania, tworzenie biznesplanu, pozyskanie finansowania na założenie i prowadzenie firmy

Rafał Ślusarczyk


Poniedziałek, godz. 12:30 - 15:30


108

tel. 91 449 4615, 

3.


Strategie przedsiębiorstw, projektowanie produktów metodą design thinking 

Paweł Żebrowski


Czwartek,
godz. 12:30 - 15:30


26

tel. 91 449 4364, 

4.


Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, komercjalizacja badań naukowych i technologii

Tomasz Łyżwiński 


Wtorek,
godz. 8:00 - 11:00


 29

tel. 91 449 41 09, 

5.


Badanie i analiza konkurencji, rynki zagraniczne i eksport

Paweł Mieczan


Piątek,
godz. 11:30 - 14:30


27

tel. 91 449 4109, 

6.


Finansowanie działalności firmy w zakresie prac badawczo-rozwojowych

Katarzyna Bartkowiak


Wtorek,
godz. 9:00 - 12:00


29-30

tel. 91 449 4723, 

7.


Finansowanie działalności firmy w zakresie prac badawczo-rozwojowych

Edyta Pazura


Wtorek,
godz. 9:00 - 12:00


29-30

tel. 91 449 4153, 

8.


Autopromocja i prezentacja przed
inwestorem, relacje z klientem,
badanie potrzeb klienta

Hubert Dyba


Wtorek,
godz. 14:00 - 15:30,
Czwartek,
godz. 14:00 - 15:30


30

tel. 91 449 4364, 


Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • Rozwojem firmy
  • Nowymi technologiami
  • Dofinansowaniem UE
  • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się