Oferta Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (Centrum Euraxess) funkcjonuje komplementarnie do działalności RPK, jako punkt doradczo-informacyjny w tematyce stypendiów Marie Curie (podprogram PEOPLE 7.PR), grantów ERC (podprogram IDEAS 7.PR), możliwości rozwoju kariery w JRC oraz Infrastrukturach Badawczych, jak również innych programów stypendialnych oraz w zakresie prawnych, administracyjnych i formalnych aspektów mobilności naukowców. Wspiera zarówno naukowców z województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych lub podejmujących się wyjazdów zagranicznych w celach naukowych, jak i naukowców zagranicznych przybywającym do Polski w związku z realizacją prac badawczych.

Działalność Centrum, podobnie jak Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, współfinansowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bezpłatne usługi Centrum Euraxess:

  • Identyfikacja odpowiedniego programu stypendialnego – uzyskasz wiedzę o aktualnie otwartych programach stypendialnych finansowanych z różnych źródeł, umożliwiających realizację własnego projektu badawczego w wybranym przez Ciebie ośrodku. Więcej…
  • Konsultacje wniosku – uzyskasz informację, jak krok po kroku napisać konkurencyjny wniosek projektowy, gdzie sięgnąć po dokumentację oraz w jaki sposób złożyć aplikacje. Więcej…
  • Wyszukiwanie wakatów naukowo-badawczych – dowiesz się o aktualnie otwartych naborach na staż, stypendium czy konkretne stanowisko pracy, prowadzonych w różnych jednostkach, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Więcej…
  • Wyszukiwanie krótkich wyjazdów do jednostek badawczychuzyskasz informacje o możliwościach wyjazdów na staże, krótkie stypendia (do 3 miesięcy), kursy językowe, jak również do najbardziej renomowanych laboratoriów w Europie. Więcej…
  • Pomoc w sprawach formalnych i administracyjnych związanych z wyjazdem naukowym – uzyskasz wsparcie związane z praktycznymi aspektami wyjazdu: wizą, pozwoleniem na pracę, zakwaterowaniem, ubezpieczeniem społecznym i opieką medyczną, a także kursami językowymi czy szkołą dla dzieci. Więcej...
  • Szkolenia – pozyskasz wiedzę na temat aktualnych możliwości finansowania międzynarodowej i międzysektorowej mobilności akademickiej. Więcej...
  • Newsletter (stypendia i staże) otrzymasz najświeższe informacje o aktualnie otwartych programach stypendialnych, możliwościach wyjazdu na staż, stypendium, wakat naukowo-badawczy. Więcej...


Obsada:
Edyta Pazura
tel./fax. (91) 449 41 53
Edyta.Pazura@zut.edu.pl