Audyt potencjału uczestnictwa w projektach i komercjalizacji

analiza_potencia__u_uczestnictwa_w_projektach

Oferujemy Państwu usługę pozwalającą na dokonanie oceny jednostki naukowo-badawczej (np. zespołu badawczego z katedry, zakładu) pod kątem jej uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych. Usługę umożliwiającą jednocześnie przeprowadzenie oceny potencjału własności intelektualnej obecnej w analizowanym podmiocie oraz kompetencji pracowników pod kątem generowania nowych pomysłów, a co istotne, stwarzającą okazję do wskazania kluczowych obszarów badań podejmowanych przez jednostkę w kontekście potencjalnej komercjalizacji wiedzy i transferu technologii z uczelni wyższych do biznesu.

 

Audyt obejmuje swoim zakresem między innymi analizę:

  • jednostki pod kątem prowadzonych badań i infrastruktury badawczej,
  • wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu jednostki,
  • publikacji i cytowań zespołu badawczego,
  • modelu finansowania zespołu badawczego,
  • potencjału instytucji w kontekście realizacji projektów badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych,
  • wpływu oddziaływania czynników zewnętrznych na podejmowane działania.

Wynikiem audytu jest raport, w którym przedstawiony jest obecny poziom badawczy jednostki, wraz z możliwościami jego wykorzystania, wnioskami oraz kierunkami i zaleceniami do dalszych działań.


Więcej informacji:
 

Tomasz Łyżwiński

tel. (91) 449 60 76

tlyzwinski@zut.edu.pl