Finansowanie inwestycji

Fundusze Europejskie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:
http://www.parp.gov.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego:
http://www.rpo.wzp.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
http://www.ncbir.pl/www/ 

Poręczenia kredytowe i pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości:
http://www.pfp.com.pl/ 

Program Pomeranus Seed:
http://www.pomeranusseed.pl/ 

Klastry:

Klaster -  Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Drewno i Meble:
http://drewno.rsi.org.pl

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia:
http://www.chemia.rsi.org.pl

Klaster Informatyczny:
http://www.ict-pomorzezachodnie.pl