OGŁOSZENIE
 o możliwości komercjalizacji technologii

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości komercjalizacji technologii:

 • Telecheliczny makromer, sposób wytwarzania telechelicznego makromeru i kompozycja wytwarzania na bazie telechelicznego makromeru
 • Zastosowanie kompozycji wytworzonej na bazie telechelicznego makromeru i fotoinicjatora do wytwarzania implantu przepuklinowego

Technologie zostały objęte wsparciem w ramach Działania 1.3.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt nr UDA-POIG.01.03.02-32-140/11/00 - „Ochrona patentowa rozwiązań z zakresu biomateriałów do zastosowania w przemyśle medycznym, opakowaniowym i powłokowym”

Technologie pozwalają na zastosowanie nowatorskich metod w wykonywaniu operacji przepuklin brzusznych. Technologie dotyczą opracowania i zastosowania nowych materiałów zdolnych do zmiany swojej postaci z substancji ciekłej (podobnej do miodu) w postać litego elastycznego ciała stałego pod wpływem światła UV o niskim natężeniu. Materiały te stanowią pochodne naturalnych nietoksycznych kwasów tłuszczowych i ulegają biodegradacji. Dzięki swym szczególnym właściwościom mogą być wprowadzone w miejsce użytkowania przez wąski kanał (np. strzykawki lub specjalnego narzędzia) a następnie formowane w dowolny kształt. Ze względu na ich ciekłą postać, można do nich wprowadzać różne biofunkcjonalne dodatki. Natężenie i dawka światła stosowana do wywołania przemiany z lepkiej cieczy w elastyczne ciało stałe są w pełni bezpieczne dla tkanek. Dodatkowo, właściwości mechaniczne materiału po naświetleniu są bardzo zbliżone do właściwości mechanicznych powłok jamy brzusznej człowieka.

Potencjał nowych materiałów w tej dziedzinie został przetestowany w badaniach na małych zwierzętach doświadczalnych (króliki). Testy obejmowały krótko czasowy test implantacyjny w celu weryfikacji biozgodności oraz plastykę sztucznie wytworzonej przepukliny za pomocą nowego materiału. Wyniki badań wykazały wysoką biozgodność in vivo nowych materiałów oraz zaopatrzenie przepukliny w stopniu odpowiadającym powszechnie stosowanym siatkom polipropylenowym. W prowadzonym okresie obserwacji stwierdzono zachodzenie biodegradacji implantu.

Technologie mogą stanowić przełom w leczeniu małych przepuklin brzusznych gdyż nowy wstrzykiwalny materiał umożliwia zastosowanie metody małoinwazyjnej. W krajach UE rocznie wykonuje się 900 tys. zabiegów, w USA około miliona. Dzięki temu czas zabiegu zostanie skrócony do około 30 minut, a pacjent będzie mógł zostać wypisany do domu tego samego dnia. Po zabiegu pozostaną jedynie niewielkie blizny, co przekłada się to na istotne korzyści psychologiczne dla pacjenta. W przeciwieństwie do siatek polipropylenowych, właściwości mechaniczne nowego materiału są bardzo zbliżone do właściwości żywej tkanki, co ma duże znaczenie dla zmniejszenia bólu pooperacyjnego, a resorpcja implantu eliminuje obecność ciała obcego.

Technologie umożliwiają:

 • Obniżenie kosztów materiałów,
 • Skrócenie czasu zabiegu,
 • Zmniejszenie stopnia komplikacji medycznych,
 • Lepszy efekt leczenia.

Technologie chronione są:

 • Polskim patentem nr PL 216948 pt. „Telecheliczny makromer, sposób wytwarzania telechelicznego makromeru i kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makromeru”,
 • Polskim zgłoszeniem patentowym nr P.396469 pt. „Zastosowanie kompozycji wytworzonej na bazie telechelicznego makromeru i fotoinicjatora do wytwarzania implantu przepuklinowego”,
 • Zgłoszeniem patentowym w procedurze EPO nr EP 2 712 878 pt. „Telechelic macromers having (meth)acrylic end groups”,
 • Zgłoszeniem patentowym w procedurze EPO nr EP 2 614 845 pt. „Application of composition containing telechelic macromer and photoinitiator for producing implant for hernia repair”,
 • Zgłoszeniem patentowym w procedurze USPTO nr US2014/0187663A1 pt. „Telechelic macromer, producting telechelic macromer and composition containing telechelic macromer”,
 • Zgłoszeniem patentowym w procedurze USPTO nr US2014/0187 661A1 pt. „Application of composition containing telechelic macromer and photoinitiator for producing implant for hernia repair”.

Możliwe formy komercjalizacji w/w technologii: Sprzedaż technologii lub udzielenie licencji

Wszyscy zainteresowani szczegółami technologii oraz możliwościami komercjalizacji proszeni są o kontakt z p. Pawłem Żebrowskim, pzebrowski@zut.edu.pl, tel. 91 449 43 64

loga 

Projekt realizowany w ramach PO IG 2007-2013. Priorytet 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”. Poddziałanie 1.3.2. „Ochrona patentowa rozwiązań z zakresu biomateriałów do zastosowania w przemyśle medycznym, opakowaniowym i powłokowym”.