Mobilni naukowcy

mobilnosc 

Mobilność naukowców jest rozumiana, jako swobodny przepływ pracowników naukowych zarówno pomiędzy różnymi krajami, jak i sektorami, czy dyscyplinami. Jej nadrzędnym celem jest wzrost konkurencyjności nauki na arenie międzynarodowej. Jest ona jednym z motorów wzrostu wartości potencjału naukowego, sposobem poszerzania wiedzy oraz wspierania rozwoju zawodowego naukowców na każdym etapie ich kariery, a co istotne, ważnym aspektem w procesie oceny pracowników naukowych.

 

Więcej informacji:
Edyta Pazura
tel./fax. 091 449 41 53
mobility@zut.edu.pl