Inne programy badawcze

Jeśli nie Horyzont to co? Zapoznaj się z innymi programami badawczymi!

Istnieje szereg ciekawych krajowych i międzynarodowych programów badawczych. Sprawdź, może tu znajdziesz źródło finansowania swoich pomysłów. Kliknij na wybrany przez siebie przewodnik.


20130412_okladka_2Obraz Przewodnik_MNiSW_box