Branże w regionie

Budujemy mosty pomiędzy naukowcami naszej uczelni wyższej a światem biznesu województwa zachodniopomorskiego. Dlatego też stawiamy na branże, które w naszym regionie mogą być perspektywiczne i rozwojowe.

W opublikowanej Regionalnej Strategii Województwa Zachodniopomorskiego możemy przeczytać: "W gospodarce XXI wieku o rozwoju krajów i regionów będzie decydować wiedza. Przedsiębiorcy, którzy potrafią korzystać z jej zasobów, tworzą większą wartość dodaną w swoich firmach niż ich konkurenci." Dlatego z naszych doświadczeń oraz badań możemy zaprezentować najdynamiczniejsze branże naszego regionu:

Branża informatycznanajdynamiczniej rozwijająca się dziedzina przemysłu w regionie. Firmy z tej branży poszukują innowacyjnych rozwiązań oraz są aktywne na ogólnopolskim  rynku projektów oraz programów UE,

Branża turystycznato kolejna dziedzina przemysłu naszego województwa, która jest oknem i jednocześnie motorem naszego regionu. Dzięki tej branży region zachodniopomorski jest rozpoznawalny, a walory klimatyczne oraz kurorty nadmorskie są uznane i cenione wśród turystów,

Branża transportowa - sektor transportu zawsze odgrywał ważną rolę w gospodarce regionu. Możliwości jego rozwoju, wynikające z położenia oraz turystycznego charakteru i nie są w pełni wykorzystywane z powodu słabego stanu infrastruktury. Dlatego też poczynione nakłady na infrastrukturę drogową i transportową w ostatnich latach stawiają tę branżę w pozytywnym świetle,

Branża spożywczato dziedzina usług oraz produkcji spożywczej, która ze względu na charakter regionu jest mocno rozwinięta, nie mniej jednak słabo ze sobą powiązana i współpracująca. Posiadane możliwości klimatyczne, terytorialne oraz infrastrukturalne nie są dobrze wykorzystywane,

Branża drzewno-meblarska - oprócz kilku dużych firm, działa wielu drobnych wytwórców, którzy produkują cenione wyroby meblarskie. Naturalne zaplecze surowcowe sytuuje tę branże na jednym z czołowych miejsc rozwoju naszego województwa,

Branża chemicznaniedoceniana do niedawna w regionie gałąź przemysłu ostatnimi czasy pokazuje swój przysłowiowy "pazur" dynamiki rozwoju. Firmy skupione w tej branży postawiły na innowacyjność oraz współpracę. Pozyskiwane środki są wykorzystywane przez firmy do unowocześniania parku produkcyjnego i maszynowego,

Branża przetwórstwa rybnego - korzystne wpisała się w tendencje rozwojowe województwa. Istniejące tutaj duże, małe i średnie przedsiębiorstwa elastycznie dostosowują się do zmieniających się warunków ekonomicznych i gospodarczych. Przedsiębiorstwa przemysłu przetwórstwa rybnego również dostrzegły szansę we współpracy, a silne stowarzyszenia branżowe umacniają ich pozycję na polskim rynku,

Branża stoczniowa i morskato przemysł, który do niedawna odgrywał znaczącą i dominującą rolę w województwie. Z powodu upadku Stoczni Szczecińskiej obecnie mniejsze firmy starają się tę lukę zapełnić swoimi nowymi produktami. Zaś gospodarka morska stawia na nowe możliwości frachtowe oraz przewozowe. Rysują się tutaj oddolne inicjatywy wspólnych powiązań i kooperacji.


KONTAKT:
Paweł Mieczan
Dział Centrum Transferu Technologii
(91) 449 41 09 lub pmieczan@zut.edu.pl