Certyfikat jakości ISO 9001:2008

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  (ZUT) jest pierwszą państwową uczelnią wyższą w regionie, która uzyskała certyfikat jakości w zakresie doradztwa i szkoleń.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT)przy ZUT jest instytucją, której jednym z głównych celów jest pomoc przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacji. Dbając o stałe podnoszenie jakości usług, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw proinnowacyjnych, RCIiTT postanowiło wdrożyć System Zarządzania Jakością. Dzięki pozytywnemu wynikowi audytu zewnętrznego RCIiTT uzyskało Certyfikat w zgodzie z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 na prowadzenie działalności na rzecz rozwoju regionu zachodniopomorskiego w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, badań i rozwoju oraz transferu technologii.

Kliknij na obrazek poniżej aby otworzyć certyfikat w PDF
Certyfikat ISO9001


Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • Rozwojem firmy
  • Nowymi technologiami
  • Dofinansowaniem UE
  • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się